Proizvodi

Karakteristike naših proizvoda

Glavne karakteristike materijala i konstruktivnog sistema odlikuju: visoki parametri vatrootpornosti, velika otpornost na zemljotrese i stabilnost sistema, zapadno evropsko poreklo i atestiranost svih  konstruktivnih sirovina, kvalitet i preciznost izrade, uskladjenost sa najstrožim biološkim i ekološkim kriterijuma kvaliteta i gradnje EU, visoke termoizolacione osobine, odlične akustičke karakteristike. Ovakav tip gradnje pruža odličnu otpornost na vetrove zbog pažljive izrade statičkih proračuna, kao i  bolju zaštitu od poplava usled mogućnosti lake zamene potrebnih oštećenih slojeva, što predstavlja prednost u odnosu na klasičnu zidanu gradnju.

Tipovi zidova

Basic

1. 2 mm fasadna granulacija
2. armirana mrežica i lepak ( malter )
3. 60 mm stitopor
4. 2 mm lepak
5. 15 mm OSB III ploča
6. 160 mm kamena vuna
7. 160/60 mm drvena nosiva konstrukcija
8. 2 mm parna brana
9. 15 mm OSB III ploča
10. 12,50 mm gips karton ploča

Eko kuća tip zida Basic

Basic +

1. 2 mm fasadna granulacija
2. armirana mrežica i lepak ( malter )
3. 100 mm izolacija fasade od kamene vune
4. 2 mm lepak
5. 15 mm  ploča
6. 160 mm kamena vuna
7. 160/60 drvena nosiva konstrukcija
8. 2 mm parna barna
9. 15 mm OSB III ploča
10. 12,50 mm gips karton ploča

Eko kuća tip zida Basic +

Low Energy +

1. 2 mm fasadna granulacija
2. armirana mrežica i lepak ( malter )
3. 80 mm fasadna izolacija od kamene vune
4. 2 mm lepak
5. 15 mm OSB ploča
6. 140 mm kamena vuna
7. 140/60 drvena nosiva konstrukcija
8. 2 mm parna barna
9. 40 mm kamena vuna
10. 40x60 distanciona ravan
11. 15 mm OSB III ploča
12. 12.5 mm gips karton ploča

Eko kuća tip zida Low_Energy +

Low energy + Eco

1. 2 mm fasadna granulacija
2. armirana mrežica i lepak ( malter )
3. 100 mm fasadna izolacija od drvenih vlakana
4. 180/60 mm drvena nosiva konstrukcija
5. 180 mm izolacija od drvenih vlakana
6. 15 mm OSB 3 рlоčа
7. 60/60 mm drvena konstrukcija
8. 60 mm izolacija od drvenih vlakana
9. 12 mm OSB 3 рlоčа
10. 12,50 mm gips karton рlоčа

Low Energy + Plus

1. 2 mm fasadna granulacija
2. armirana mrežica i lepak ( malter )
3. 100 mm Neopor
4. 2 mm lepak
5. 15 mm Fermacell ploča
6. 160 mm kamena vuna
7. 160/60 mm drvena nosiva konstrukcija
8. 2 mm parna brana
9. 40 kamena vuna
10. 40x60 mm distanciona ravan
11. 15 mm Fermacell ploča

Eko kuća tip zida Low Energy + Plus

Pasive

1. 2 mm fasadna granulacija
2. armirana mrezica i lepak
3. 140 mm izolacija fasade Neopor
4. 15 mm Fermacell ploca
5. 160 mm kamena vuna
6. 160/60 drvena nosiva konstrukcija
7. 2 mm parna barna
8. 60 mm izolacija od kamene vune
9. 60x40 mm drvena konstrukcija
10. 15 mm Fermacell ploca

Eko kuća tip zida Pasive
Ekonomičma,Ekološka,E-Kuća D.O.O  Čačak

Cvijićeva 65, 11000 Beograd

Tel & Fax: +381 11 2084 006

+381 11 2084 065

E-Kuća na društvenim mrežama