Naša tehnologija nam omogućava da proizvodimo objekte i do četiri etaže varirajući od kuća duplih kuća, kuća u nizu, obdaništa i škola.